<-Tillbaka
 
FÖRETAGET:
IGNITA är specialiserat inom vatten och fiskevård. Vår filosofi är naturnära, ekologiskt hållbara och kostnadseffektiva projekt

Företaget har erfarenheter av 100 fiskvägar, biotop- och restaureringsåtgärder i vattendrag och i havsmiljö, erosionsfrågor, dammar, våtmarker etc.

Några andra arbetsområden är inventeringar, fiskevårdsplaner, sportfiskeplaner, projektering och rådgivning.

Navet i vår verksamhet är våra uppdragsgivare. Volvo, Öresundsbro konsortiet, Fiskeriverket, Statens Veterinärmedicinska Anstalt, Länsstyrelsen i Skåne län, Vägverket och Malmö stad liksom många ideella organisationer har valt IGNITA som samarbetspartner.

 
  <-Tillbaka (c) IGNITA 2009